Παρασκευή, 3 Ιουλ 2020

Μια μαρίνα, δυο μαρίνες, τρεις και... δεν τις οργανώσαμε

Γράφτηκε από THE OCEAN MEDIA TEAM
Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020, 08:02

"Δημιουργούμε αξία και πλούτο για τη χώρα. Το ελληνικό γαλάζιο είναι πηγή εθνικού πλούτου και ευκαιριών απασχόλησης, ειδικά για τους νέους. Ο θαλάσσιος τουρισμός υψηλών απαιτήσεων όπως αυτός των σκαφών αναψυχής, μπορεί να αποτελέσει μαγνήτη επενδύσεων που θα δώσουν δυναμική ώθηση στη γρήγορη ανάπτυξη. Όμως για να μπορέσουμε να σημειώσουμε ουσιαστική πρόοδο πρέπει επειγόντως να καθοριστεί ο επίσημος συντονιστής των συναρμόδιων Υπηρεσιών και οι διαδικασίες συνεννόησης και παρακολούθησης του έργου της ανάπτυξης των μαρινών σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται εθνικό σχέδιο και ξεκάθαρη βούληση για την ανάπτυξη του κλάδου, ο οποίος έχει στρατηγικό ρόλο για τον τουρισμό και συνολικά για την οικονομία της πατρίδας μας". 

Τάδε έφη ο κ. Σταύρος Κατσικάδης πρόεδρος της ΕΑΜΕ κατά την εκδήλωση στα τέλη Ιανουαρίου για την ανάπτυξη του κλάδου των τουριστικών μαρίνων στη χώρα μας.

Τι είπε με άλλα λόγια (αλλά και με στοιχεία καθώς παρουσίασε αναλυτική μελέτη με την πορεία ανάπτυξης του κλάδου) ο άνθρωπος; Μπορούμε να παράξουμε πλούτο από την σωστή διαχείριση των τουριστικών μαρίνων εάν υπάρξει στρατηγικός σχεδιασμός για την συνολική ανάπτυξή τους σε εθνικό επίπεδο, και κυρίως εάν υπάρξει επίσημος συντονιστής... Η πολυδιάσπαση των υπηρεσιών από το υπ. Ναυτιλίας, το Οικονομικών και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν βοηθά στην ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου, ο οποίος καθώς φάνηκε από την μελέτη που παρουσιάστηκε , έχει τις χαμηλότερες θέσεις ελλιμενισμού σε όλη τη Μεσόγειο, παρά το γεγονός πως τα μέλη της Ένωσης έχουν επενδύσει πάνω από 250 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία και την αναβάθμιση υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επαν-επενδύσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ενώ καταβάλλουν πάνω από 16 εκατ. ευρώ ετήσια ανταλλάγματα στο ελληνικό Δημόσιο.