Τετάρτη, 30 Σεπ 2020

International Cargo Handling Coordination Association (ICHCA), the independent, not-for-profit organisation dedicated to improving cargo handling and goods movement by all modes globally and Exis Technologies, global leaders in IT solutions for the management of dangerous goods in sea transport, have launched an updated version of the IMDG Code International Briefing Pamphlet #3.  Exis Technologies, an ICHCA member for many years, has contributed to the content of the pamphlet and sponsored its publication.

Κατηγορία Beyond The Port
Δευτέρα, 25 Μαϊος 2020 10:29

Supply Chain Recovery Map shows Progress per sector

Real-time monitoring of how European supply chains are recovering from the coronavirus crisis is possible on the website of supply chain visibility specialist Shippeo. The recovery map figures clearly show that non-food retail, automotive and construction have suffered the most in terms of supply chain activity.

Κατηγορία Supply Chain Network
Δευτέρα, 18 Μαϊος 2020 10:41

Maintaining supply chains: TT Club supports the industry

While many of the Western consumer economies tentatively explore the easing of social restrictions, the global supply chain environment remains significantly disrupted and operators will continue to face many challenges.  International freight insurer, TT Club seeks to guide them with advice for turbulent times.

Κατηγορία Supply Chain Network

Αναζητούν επιχειρήσεις εξειδικευμένα στελέχη του τομέα των logistics και δεν… τα βρίσκουν.  Ο προβληματισμός, σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές  κατεγράφη από «καραμπόλα» σε εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Δυτικής Αττικής και με αφορμή αναφορές στην τεχνική εκπαίδευση, τις ελλείψεις της αλλά και τα «κενά της» σε τομείς αναδυόμενους στην ελληνική πραγματικότητα.

Κατηγορία Supply Chain Network